Mănuși sudură din piele

34.00 lei

Descriere

Mănuși sudură din piele

Domenii de utilizare: sudarea,inclusiv sudarea cu arc, tăierea manuală a metalelor şi tehnicile conexe.
Manusi de protectie din piele de bovina cu captuseala de bumbac ignifug. Confera o buna termoizolatie si protectie mecanica la abraziune, tăiere, agăţare şi perforare,când nu este necesară dexteritate sporită, la manipulări de piese uscate.
Protejează mâna şi încheietura mâinii împotriva proiecţiilor mici de metal topit, expunerii de scurtă durată la o flacără limitată, căldurii convective, căldurii de contact, radiaţiilor UV emise de arc.
Asigură rezistenţă minimă faţă de 100 V c.a. sau c.c. la sudarea cu arc, precum şi protecţie împotriva
agresiunilor mecanice (abraziune, tăiere, agăţare şi perforare)
Standarde de referinta:EN 388:2003 , EN 12477:2001

manusi-sudura-din-piele

  • nivel protecție mecanică 2122
  • nivel protecție sudură 322x3x
  • material: piele
  • CE

FIŞA DE INFORMATII — INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Mănuşi de protecţie impotriva riscurilor mecanice — Model 645051
Descriere : Mănuşi cu cinci degete, cu manşetă, căptuşite cu tesatura textila din fibre mixte. Sunt confecţionate din şpalt piei bovine tăbăcite cu săruri de crom, cu grosimea de minim 1,0 mm. Degetele mare, arătător şi mic sunt croite impreună cu palma, iar degetele mijlociu, inelar şi dosul degetului mare sunt croite separat. Dosul mănuşii este croit impreună cu dosul degetelor arătător, mijlociu, inelar şi mic. La baza degetelor mijlociu, inelar şi a degetului mare au cheder de consolidare a imbinărilor, din şpalt. Toate imbinările sunt efectuate prin cusături întoarse cu 180°. Culoare: rosu. Lungimea: circa 380 mm. Mărimi: 11 şi 10.
Domeniu de utilizare: protecţia măinilor impotriva agresiunilor termice si mecanice superficiale-abraziune, tăiere prin tranşare, agăţare, înţepare la manipulare piese uscate, rugoase, voluminoase, cu muchii neregulate – de exemplu pentru operaţii de sudura, lăcătuşerie, in ateliere mecanice si in construcţi.
Depozitarea trebuie să se facă în incăperi curate, la temperatura de 10….25 °C şi umiditate relativă a aerului de circa 65%, ferite de acţiunea razelor solare, precum şi a surselor de căldură (distanţa faţă de sursele de căldură să fie de min.1 m)
Atenţie: —Asigură acelaşi nivel de protecţie pe palma şi degetele mănuşii
Nu se utilizează la manipularea lichidelor.
Mănuşile se vor purta la mărimea adecvată dimensiunilor mâinilor purtătorului.
Instrucţiuni de curăţare, intreţinere: Curăţarea se va face numai prin periere sau prin ştergere cu o cărpă umezită ştergere cu o cărpă uscatâ şi periere. Nu se spală. Nu se curăţă  cu solvenţi.
Performanţe : Mănuşile sunt proiectate astfel incăl să respecte prevederile din directiva europeană 89/686/CEE, amendată prin directivele 93/68/CEE, 93/95/CEE, 96/58/CE, respectiv HG nr. 115/2004 cu modificările ulterioare şi cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare preconizat.
Produsul a fost supus procedurii “examinare EC de tip” prevăzută de art. 10 din directivă (secţiunea a 3-a din HG nr. 115/2004) la EPORT Compliance Laboratory Limited, care a emis Certificatul de examinare EC de tip Nr. EPT-S0701160.
Performanţele produsului sunt in conformitate cu specificaţiile standardelor
 SR EN 420:2004 (EN 420:2003) – ca permeabilitate la vapori de apă, constructie, caracter nenociv – pH, dexteritate – nivel de performanţă 1 (din maxim 5).
 SR EN 388:2004 (EN 388: 2003), prezentând următoarele performanţe:
 4 (din maxim 4), fată de abraziune (rezistă la peste 8000 cicluri de abraziune);
 1 (din maxim 5), faţă de tăiere prin tranşare (indice de tăiere min 1,2 şi sub 2,5);
 4 ( din maxim 4), faţâ de sfâşiere (forţă de sfâşiere peste 75 N );
 3 (din maxim 4), faţă de perforare (forţă de perforare peste 100 N şi sub 150 N) .
SR EN 407:1995 (EN 407: 2004), Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor termice (căldură şi/sau foc) prezentând următoarele performanţe:
– 3 (din maxim 4), pentru comportare la foc (nu formeaza gaura la incercare la foc,nu se descoase,nu arde,nu ramane incandescent);
– 1 (din maxim 4), pentru caldura de contact;
– 3 (din maxim 4), pentru caldura convectiva-indice de transmisie;
– 3 (din maxim 4), pentru caldura radianta;
– 4 (din maxim 4), pentru proiectii mici de metal lichid;
– 2 (din maxim 4), pentru proiectii mari de metal topit.
Termen de garanţie in depozitare: 12 luni in condiţille respectării instrucţiunilor
Termen de garanţie în utilizare: Se scot din uz când la examinare se constată că prezintă porfiuni subtiate, deteriorateuzate, descusute, găurite, arse .
Ambalare: Se ambalează in pungă de plastic sau hărtie, maxim 10 perechi.
Transport: Transportul trebuie să se facă cu mijloace de transport acoperite.